astropapa58 - asztrológia portál
astropapa58 - asztrológia portál
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Látogatóim
Indulás: 2015-12-27
 
G-Mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Asztrológus portrék, előadások
 
Asztrológiai olvasmányok
 
Asztrológiai-Programok
 
Asztro-suli
 
Biztosan tudod...
 
Kérdőasztrológia
 
Hirdess az oldalamon
 
Meg van írva a csillagokban

 
_A bolygók a horoszkópban

A BOLYGÓK A HOROSZKÓPBAN

 

A Naprendszer bolygói

Az égitestek jelentése minden horoszkópban más és más attól függően, hogy milyen technikával és milyen horoszkópot elemzünk. A bolygók vagy más néven planéták különböző jegyekben és különböző házakban fordulnak elő a születési képletünkben - attól függően, hogy hol és mikor születtünk. Az itt található leírásban elolvashatja, hogy az égitest az Ön életében milyen tulajdonságokat, eseményeket vált ki, ha a születési horoszkópjára kíváncsi. Ehhez természetesen ismernie kell a korrigált (bepontosított) születési óra-percét, az ennek alapján elkészített horoszkóp ábráját. Ha Önnek nincs bepontosítva a születési idejének óra-perce, vagy nem rendelkezik "horoszkóp ábrával", írjon e-mail címemre:

astro58.papa@gmail.com

és én elkészítem a korrekciót teljesen INGYEN!

 

…a bejegyzésekben található rövidítések:  H. = harmonikus DH. =diszharmonikus


A Nap

Szimbólumtartalma:

Az életet fenntartó őserő, tüzes, aktív, egyenes, tetterős nyíltság. A fenség, a hatalom, az ezekhez viszonyulás. A tudatos Ego, annak cselekvősége, de nem az, amit véghezvisz, hanem a legbelsőbb Én, amely végrehajttat, az egyén autoritása, a tökéletesség és a törekvés erre, tudatos életút-alakítással, azzal, hogy a karakterünk a saját választásunk függvénye. A bennünk ható ősakarat, amely életet és formát akar ölteni, de mindezen felsoroltaknak a koloritját jegy-, házkapcsolata és a többi kilenc hozzáfűződő viszonya árulja el. Nem azt jelzi, amit megtenni tudunk, hanem azt, aki a legbensőnkben vagyunk. A méltóságtudatunk, az akaratunk, a bölcsességünk és az aktivitásunk, amelyet önmegvalósításunkhoz használunk. A bennünk munkáló, alkotó, fenntartó, rendező erő. A jegyektől, háztól és spektáltságától függően mindezek átéltsége, intenzitása és azt is kifejezi, hogy a mindent áthatósága révén ezekből hol, milyen módon, töretlenül, vagy gátoltan, kerülő úton, mit valósítunk meg. Az önbizalom, nagyvonalúság, méltóságtudat, szuggesztivitás, szervezőkészség, nemesség, segítőkészség. A legmélyebb függetlenség, szabadság. Tartós, szenvedélyes, céltudatos, energikus előretörés, a vágyak kiéléséig. A legfelsőbb hatalom, ennek révén az atya, a vezér, az államelnök, a legfelsőbb hivatalok, paloták, a hatóság, mindenben a csúcs és nem a fokozat.

 

A Nap a jegyekben és a házakban

 


A Hold

Szimbólumtartalma:

A személyiség. a „persona”, azaz az álarc, amelyen át (per) megszólalunk (hangzik=sono) a külvilágnak. Az emberi agy belső befolyásolója, a gondolatok indítója, így kerül a szív, az érzelem befolyása alá az értelem. Az ösztönök, az érzések és a szenvedélyek nem egygyökerűek. A Hold által irányított és a gondolatok indította hangulatok a külső hatásokra válnak cselekedetté (ez a holdhatás) és ezek változása függ össze tudatállapotunkkal. Az individuális karakter kifejlődésének, az arra ható lelki befolyásoltságnak a jelölője, azt árulja el, hogy mikor, mi és milyen intenzitás mellett hat reá. A Hold - ellentétben a Nappal - mindazt reprezentálja, ami a mindennapos, a megszokott, tehát mindazt, ami nélkül nincs létezés, a létezés alapállását, a hétköznapokat, ellentétben az ünnepekkel, amely naphatás. Előbb a gyermekkorban jelentős a hatása, majd az emberré váltság után az Egót jelképezi, azt, akinek csak a megnyilvánulásait látják a külvilágban, a személyiséget hordozó lelkivilágot, a testetlen Egót. A születés utáni állapotok, az anyaság, a nő, a nőiség (nem a nőiesség!), az asszony és e fogalomkör révén az otthon. a tömeg, a nép, amelyen uralkodnak. Az idegen uralom a nép fölött. a ritmusok az életben, az emberi - különösen a női - szervezetben. A Nappal szembe állítva: amíg a Nap a tudatos, az előrelátó, -néző, a jövőt látó, kutató, addig a Hold a tudat alatti, az ösztön, az érzelmek, hangulatok, a múlt, és amíg a Nap azt jelzi, amire törekszik az ember, a Hold azt, ahogyan győznie kell. Miképpen a Nappallal és az éjszakával teljes az egy nap, ugyanúgy e két Fővilágosító tesz bennünket is eggyé.

 

A Hold a jegyekben és a házakban

 


A Merkúr

Szimbólumtartalma:

Elsődlegesen az értelmi adottságokat, a szellemi képességet, a gondolkodás módját - analitikus, logikus, fogalmakhoz kötött, gyors, de felületes, vagy alapos, lassú, gátolt stb. -jelzi. kiegyenlítésre törekvés, ezért közvetítés, kereskedés, szervezés. elfogulatlanság, de inkább a semlegesség. Az új keresése, érzék a rekordok iránt. sajtó, rádió, televízió, propaganda, ha mélyebbek az adottságok, akkor szónoklás, tudomány, sőt egzaktságra törekvés. publicitás, véleménykutatás, valóságkeresés, annak átélése, a másnak kimutatása, az időbeliség kérdései. neutralitása miatt roppant érzékeny a kapott hatásokra, így a szó, a szöveg, az előadás, tanulmány, de nem annyira tartalmukban, mint tényükben. a gesztikuláció, mely érzelmet eláruló. számára az erkölcs nem tartalom, csak téma.

 

A Merkúr a jegyekben és a házakban


A Vénusz

Szimbólumtartalma:

Az arány, a szépség, a kiegyensúlyozottság, a kemény feszesség oldása, a kötetlenség, a szeretet, de annak tágabb értelme, mert a vásárolt szeretettől a hazaszeretetig terjed és beleillik a társaságkedvelés és a társaságkedveltség épp úgy mint a szép szeretete a magasabb művészetek kedvelése, kifinomult arányérzékkel, túlzások nélkül. a „fortuna minor”(kisebbik szerencse), de a szónak inkább materiális értelmében. a helyzetek kiegyensúlyozottságára való törekvés, mert az az igazi harmónia. a jó megjelenés, a szép hang, a megnyerő modor, egészséges és túlzásmenetes vonzódás az étel-ital-szerelem, de a művészeti alkotás keltette gyönyör iránt, fizikai és átvitt értelemben egyaránt. további utalások esetén a zene, és a költészet, avagy a képzőművészetek iránti nagyobb vonzódás is kitapintható. az arányosság, a formaszépség illetve az ezek utáni vágy.

A Vénusz a jegyekben és a házakban

           


A Mars

Szimbólumtartalma:

A nyers erő, az ösztön, a vágy, a tetterő, a bátorság, a kitartó öntudat, elszántság, kezdeményezés, küzdőszellem és mindezek tekintet nélkül a következményekre. az izomerő, az irányító akarat, a fizikai jólét és annak örömei. mindig csak az előretekintés, a tett öröme és a tétlenség elviselhetetlensége. az örökös mozgás, annak vágya váltja ki az ütközéseket, amelyeknek a nagyságrendje az erőszakosságtól az agresszivitáson át, a minden korlátozást áthágó szabadosságig, majd a zabolázhatatlansága miatt a bűntettig ívelhet. nem az értelem, hanem az erő alkalmazása a lényeges számára. a meggondolatlan veszélyvállalás, a férfiasság, a győzni akarás, az önlegyőzés a cél érdekében, a célba érés eltökélt határozottsággal.

A Mars a jegyekben és a házakban

          


A Jupiter

Szimbólumtartalma:

Évezredek hagyománya szerint a „fortuna maior”, a nagyobbik szerencse. a nagyvonalúság, értelmesség, bölcsesség, az igazságosság, a magasabb erkölcsiség, a rend és a becsületes törvényesség képezik alapértelmezését. kitűnő intellektus, megkülönböztető képesség és a helyes értékítélet, ami számára mindig kapcsolódik az etikussággal is. Szerencsét hozó, társaságkedvelő és az által kedvelt. Sokoldalú érdeklődés, különösen a hit, erkölcs, jog vonatkozású témák iránt és mindez a magasabb iskolázottság igényével könnyen megkeresett, de könnyen ki is adott, sokszor jelentős összegű pénzek, illetve ilyenek kezelése. Az élet örömeinek egészséges, természetes, nyílt élvezni tudása, nagy önbizalommal és biztonsággal, sokszor az érzékiség határát is súrolva. kötelességtudás, a vállalt, vagy kapott feladat könnyed megoldása. a távlatok átívelése, ismeretek szerzése, aminek fizikai értelemben kedvelt formája az utazás, de, átvitt értelemben is épp így, ami az olvasás (tanulás) formájában mutatkozik. Különös érzékenység a kulturális problémák iránt. Sportszeretet.

A Jupiter a jegyekben és a házakban


A Szaturnusz

Szimbólumtartalma:

Mindenek előtt eloszlatjuk azt a gyermeteg balhiedelmet, hogy a neve, az „infortuna maior” (a nagyobb szerencsétlenség) miatt kizárólag csak gát, baj, bosszúság, gonoszság betegség és hasonlóak tartoznának fogalomkörébe, mert adja a jót, a kellemeset is, legfeljebb drágán, de akkor az annál biztosabb. lényegélt az idő fogalmával lehetne a legkönnyebben szimbolizálni, amely se nem jó, se nem rossz, nem kegyetlen, nem támogató, de áthághatatlan. figyelmeztető, ezért józan, hideg, mert elfogulatlan, határokat jelző és megszabó, a baj ott és akkor kezdődik, ha ezeket a megkerülhetetlen tényeket figyelmen kívül hagyjuk. Az összes között a legokkultabb bolygó, magának az „okkult” fogalomnak az etalonja. Sokszoros erőkifejtést, vagy akadályokat, csalódásokat okoz, de az, aki megtanulta a leckéjét - a mindenkire, de kinek, kinek másként - kiszabott törvényeit, az sokszorosan és ami az igazi lényeg: megfoszthatatlanul gazdagodik. türelem, kitartás, kötelességtudat, felelősség, realitásérzék, alaposság, szerénység, serénység, önuralom, takarékosság, de nem fösvénység, a főbb jellemzői és eszközei az üdvözítő hatásának. Az tény, hogy ahol és ahogyan áll és uralkodik a képletben, ott rejlenek az illető életének próbatételei,valamint az is, hogy nem minden H. aspektusa támogató, de nem minden DH. gátló, mert gyakran a mai gátlóért később köszönet járhat.

A Szaturnusz a jegyekben és a házakban


SZERKESZTÉS ALATT...............

 

<<< Főoldal   

 

 
Naptár
2017. Április
HKSCPSV
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
<<   >>
 
Pontos idő
 
Jelenlegi bolygó állások
 
Napi horoszkóp
 
HOLDnaptár
 
Aszcendens kereső
 
Híres emberek horoszkópja
 
Kalkulárorok
 
Kedvenc oldalaim
 
Ezoterikus olvasmányok
 
Ezoterika oldalak
 
Relaxációs zenék
 
Hasznos oldalak
 
Élet Magazin a HUN tv-n
 
Főoldal
 


Internetes otthoni munkák!!    *****    antropomorf állatok | internetes szubkultúra | képzeletbeli világ | toleráns emberek    *****    ÚJ!!! Kérdõasztrológia oktatás DÍJMENTESEN, tanácsadás BECSÜLET KASSZÁS alapon!    *****    Blogger Közösség Facebookon a szerkesztõknek (ismerkedés, vélemények, tanácsok) - Csatlakozz :)    *****    Szeretnék titeket egy játékra hívni,semmi mást nem kell tenned,csak ez a weboldalon jellentkezni: jegvirag.gportal.hu    *****    Keress pénzt ingyen! Napi 2-4 dollár!    *****    Bidista.com    *****    Leighton Meester - Infók és érdekességek Leighton új sorozatáról - Gossip Girl - Leighton Meester - Cikkek, érdekességek    *****    Rendszeres havi stabil jövedelmet biztosító internetes otthoni munkák!    *****    A nemrég nyílt új oldalon még egyelõre nincsen sok dolog, de azért már találsz pár olvasnivalót! Gyere nézz be hozzánk!!    *****    MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB DEMI LOVATOVAL FOGLALKOZÓ HONLAPJA! NAPONTA FRISSÜLÕ HÍREK, CIKKEK, KÉPEK! DEMI LOVATO HUNGARY!    *****    Adóbevallás - hamarosan közeledik az adóbevallás határideje Május 22    *****    Családi pótlék utalás 2018    *****    Brutal Wonderland~ Álarcoshölgy blogja. #kritika #graphics #cikkek #filmek #webkritika #érdekességet katt katt    *****    "Egyetlen döntés, és szabad lehetsz." Magyarország egyetlen Tobias Eaton/Négyes rajongói oldala! Nézz be! :)    *****    BOOKFANCLUB -> A könyvek birodalma elvezet a képzelet csendes világába! <- BOOKFANCLUB    *****    Húsvéti játékok! Gyere, és játssz velünk te is! Húsvéti játékok! Gyere, és játssz velünk te is! Húsvéti játékok!    *****    Bûbájos boszorkák - Charmed - Kvízverseny - Nyeremények - Charmed - Itnerjúk - Cikkek - Érdekességek - Charmed - Bûbájos    *****    NFfriend! Két különc lány youtube csatornája. Gyere less be és ha van kedved iratkozz fel! Puszi    *****    Silhouette FRPG - Érdekel a szerepjáték? Szereted a The Vampire Diariest vagy a The Originalst? Kattints!