astropapa58 - asztrológia portál
astropapa58 - asztrológia portál
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Látogatóim
Indulás: 2015-12-27
 
G-Mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Asztrológus portrék, előadások
 
Asztrológiai olvasmányok
 
Asztrológiai-Programok
 
Asztro-suli
 
Biztosan tudod...
 
Kérdőasztrológia
 
Hirdess az oldalamon
 
Meg van írva a csillagokban

 
_A bolygók a horoszkópban

A BOLYGÓK A HOROSZKÓPBAN

 

A Naprendszer bolygói

Az égitestek jelentése minden horoszkópban más és más attól függően, hogy milyen technikával és milyen horoszkópot elemzünk. A bolygók vagy más néven planéták különböző jegyekben és különböző házakban fordulnak elő a születési képletünkben - attól függően, hogy hol és mikor születtünk. Az itt található leírásban elolvashatja, hogy az égitest az Ön életében milyen tulajdonságokat, eseményeket vált ki, ha a születési horoszkópjára kíváncsi. Ehhez természetesen ismernie kell a korrigált (bepontosított) születési óra-percét, az ennek alapján elkészített horoszkóp ábráját. Ha Önnek nincs bepontosítva a születési idejének óra-perce, vagy nem rendelkezik "horoszkóp ábrával", írjon e-mail címemre:

astro58.papa@gmail.com

és én elkészítem a korrekciót teljesen INGYEN!

 

…a bejegyzésekben található rövidítések:  H. = harmonikus DH. =diszharmonikus


A Nap

Szimbólumtartalma:

Az életet fenntartó őserő, tüzes, aktív, egyenes, tetterős nyíltság. A fenség, a hatalom, az ezekhez viszonyulás. A tudatos Ego, annak cselekvősége, de nem az, amit véghezvisz, hanem a legbelsőbb Én, amely végrehajttat, az egyén autoritása, a tökéletesség és a törekvés erre, tudatos életút-alakítással, azzal, hogy a karakterünk a saját választásunk függvénye. A bennünk ható ősakarat, amely életet és formát akar ölteni, de mindezen felsoroltaknak a koloritját jegy-, házkapcsolata és a többi kilenc hozzáfűződő viszonya árulja el. Nem azt jelzi, amit megtenni tudunk, hanem azt, aki a legbensőnkben vagyunk. A méltóságtudatunk, az akaratunk, a bölcsességünk és az aktivitásunk, amelyet önmegvalósításunkhoz használunk. A bennünk munkáló, alkotó, fenntartó, rendező erő. A jegyektől, háztól és spektáltságától függően mindezek átéltsége, intenzitása és azt is kifejezi, hogy a mindent áthatósága révén ezekből hol, milyen módon, töretlenül, vagy gátoltan, kerülő úton, mit valósítunk meg. Az önbizalom, nagyvonalúság, méltóságtudat, szuggesztivitás, szervezőkészség, nemesség, segítőkészség. A legmélyebb függetlenség, szabadság. Tartós, szenvedélyes, céltudatos, energikus előretörés, a vágyak kiéléséig. A legfelsőbb hatalom, ennek révén az atya, a vezér, az államelnök, a legfelsőbb hivatalok, paloták, a hatóság, mindenben a csúcs és nem a fokozat.

 

A Nap a jegyekben és a házakban

 

 

 


A Hold

Szimbólumtartalma:

A személyiség. a „persona”, azaz az álarc, amelyen át (per) megszólalunk (hangzik=sono) a külvilágnak. Az emberi agy belső befolyásolója, a gondolatok indítója, így kerül a szív, az érzelem befolyása alá az értelem. Az ösztönök, az érzések és a szenvedélyek nem egygyökerűek. A Hold által irányított és a gondolatok indította hangulatok a külső hatásokra válnak cselekedetté (ez a holdhatás) és ezek változása függ össze tudatállapotunkkal. Az individuális karakter kifejlődésének, az arra ható lelki befolyásoltságnak a jelölője, azt árulja el, hogy mikor, mi és milyen intenzitás mellett hat reá. A Hold - ellentétben a Nappal - mindazt reprezentálja, ami a mindennapos, a megszokott, tehát mindazt, ami nélkül nincs létezés, a létezés alapállását, a hétköznapokat, ellentétben az ünnepekkel, amely naphatás. Előbb a gyermekkorban jelentős a hatása, majd az emberré váltság után az Egót jelképezi, azt, akinek csak a megnyilvánulásait látják a külvilágban, a személyiséget hordozó lelkivilágot, a testetlen Egót. A születés utáni állapotok, az anyaság, a nő, a nőiség (nem a nőiesség!), az asszony és e fogalomkör révén az otthon. a tömeg, a nép, amelyen uralkodnak. Az idegen uralom a nép fölött. a ritmusok az életben, az emberi - különösen a női - szervezetben. A Nappal szembe állítva: amíg a Nap a tudatos, az előrelátó, -néző, a jövőt látó, kutató, addig a Hold a tudat alatti, az ösztön, az érzelmek, hangulatok, a múlt, és amíg a Nap azt jelzi, amire törekszik az ember, a Hold azt, ahogyan győznie kell. Miképpen a Nappallal és az éjszakával teljes az egy nap, ugyanúgy e két Fővilágosító tesz bennünket is eggyé.

 

A Hold a jegyekben és a házakban

 

 


A Merkúr

Szimbólumtartalma:

Elsődlegesen az értelmi adottságokat, a szellemi képességet, a gondolkodás módját - analitikus, logikus, fogalmakhoz kötött, gyors, de felületes, vagy alapos, lassú, gátolt stb. -jelzi. kiegyenlítésre törekvés, ezért közvetítés, kereskedés, szervezés. elfogulatlanság, de inkább a semlegesség. Az új keresése, érzék a rekordok iránt. sajtó, rádió, televízió, propaganda, ha mélyebbek az adottságok, akkor szónoklás, tudomány, sőt egzaktságra törekvés. publicitás, véleménykutatás, valóságkeresés, annak átélése, a másnak kimutatása, az időbeliség kérdései. neutralitása miatt roppant érzékeny a kapott hatásokra, így a szó, a szöveg, az előadás, tanulmány, de nem annyira tartalmukban, mint tényükben. a gesztikuláció, mely érzelmet eláruló. számára az erkölcs nem tartalom, csak téma.

 

A Merkúr a jegyekben és a házakban

 

 


A Vénusz

Szimbólumtartalma:

Az arány, a szépség, a kiegyensúlyozottság, a kemény feszesség oldása, a kötetlenség, a szeretet, de annak tágabb értelme, mert a vásárolt szeretettől a hazaszeretetig terjed és beleillik a társaságkedvelés és a társaságkedveltség épp úgy mint a szép szeretete a magasabb művészetek kedvelése, kifinomult arányérzékkel, túlzások nélkül. a „fortuna minor”(kisebbik szerencse), de a szónak inkább materiális értelmében. a helyzetek kiegyensúlyozottságára való törekvés, mert az az igazi harmónia. a jó megjelenés, a szép hang, a megnyerő modor, egészséges és túlzásmenetes vonzódás az étel-ital-szerelem, de a művészeti alkotás keltette gyönyör iránt, fizikai és átvitt értelemben egyaránt. további utalások esetén a zene, és a költészet, avagy a képzőművészetek iránti nagyobb vonzódás is kitapintható. az arányosság, a formaszépség illetve az ezek utáni vágy.

 

A Vénusz a jegyekben és a házakban

           

 

 


A Mars

Szimbólumtartalma:

A nyers erő, az ösztön, a vágy, a tetterő, a bátorság, a kitartó öntudat, elszántság, kezdeményezés, küzdőszellem és mindezek tekintet nélkül a következményekre. az izomerő, az irányító akarat, a fizikai jólét és annak örömei. mindig csak az előretekintés, a tett öröme és a tétlenség elviselhetetlensége. az örökös mozgás, annak vágya váltja ki az ütközéseket, amelyeknek a nagyságrendje az erőszakosságtól az agresszivitáson át, a minden korlátozást áthágó szabadosságig, majd a zabolázhatatlansága miatt a bűntettig ívelhet. nem az értelem, hanem az erő alkalmazása a lényeges számára. a meggondolatlan veszélyvállalás, a férfiasság, a győzni akarás, az önlegyőzés a cél érdekében, a célba érés eltökélt határozottsággal.

A Mars a jegyekben és a házakban

          

 

 


A Jupiter

Szimbólumtartalma:

Évezredek hagyománya szerint a „fortuna maior”, a nagyobbik szerencse. a nagyvonalúság, értelmesség, bölcsesség, az igazságosság, a magasabb erkölcsiség, a rend és a becsületes törvényesség képezik alapértelmezését. kitűnő intellektus, megkülönböztető képesség és a helyes értékítélet, ami számára mindig kapcsolódik az etikussággal is. Szerencsét hozó, társaságkedvelő és az által kedvelt. Sokoldalú érdeklődés, különösen a hit, erkölcs, jog vonatkozású témák iránt és mindez a magasabb iskolázottság igényével könnyen megkeresett, de könnyen ki is adott, sokszor jelentős összegű pénzek, illetve ilyenek kezelése. Az élet örömeinek egészséges, természetes, nyílt élvezni tudása, nagy önbizalommal és biztonsággal, sokszor az érzékiség határát is súrolva. kötelességtudás, a vállalt, vagy kapott feladat könnyed megoldása. a távlatok átívelése, ismeretek szerzése, aminek fizikai értelemben kedvelt formája az utazás, de, átvitt értelemben is épp így, ami az olvasás (tanulás) formájában mutatkozik. Különös érzékenység a kulturális problémák iránt. Sportszeretet.

 

A Jupiter a jegyekben és a házakban

 

 


A Szaturnusz

Szimbólumtartalma:

Mindenek előtt eloszlatjuk azt a gyermeteg balhiedelmet, hogy a neve, az „infortuna maior” (a nagyobb szerencsétlenség) miatt kizárólag csak gát, baj, bosszúság, gonoszság betegség és hasonlóak tartoznának fogalomkörébe, mert adja a jót, a kellemeset is, legfeljebb drágán, de akkor az annál biztosabb. lényegélt az idő fogalmával lehetne a legkönnyebben szimbolizálni, amely se nem jó, se nem rossz, nem kegyetlen, nem támogató, de áthághatatlan. figyelmeztető, ezért józan, hideg, mert elfogulatlan, határokat jelző és megszabó, a baj ott és akkor kezdődik, ha ezeket a megkerülhetetlen tényeket figyelmen kívül hagyjuk. Az összes között a legokkultabb bolygó, magának az „okkult” fogalomnak az etalonja. Sokszoros erőkifejtést, vagy akadályokat, csalódásokat okoz, de az, aki megtanulta a leckéjét - a mindenkire, de kinek, kinek másként - kiszabott törvényeit, az sokszorosan és ami az igazi lényeg: megfoszthatatlanul gazdagodik. türelem, kitartás, kötelességtudat, felelősség, realitásérzék, alaposság, szerénység, serénység, önuralom, takarékosság, de nem fösvénység, a főbb jellemzői és eszközei az üdvözítő hatásának. Az tény, hogy ahol és ahogyan áll és uralkodik a képletben, ott rejlenek az illető életének próbatételei,valamint az is, hogy nem minden H. aspektusa támogató, de nem minden DH. gátló, mert gyakran a mai gátlóért később köszönet járhat.

 

A Szaturnusz a jegyekben és a házakban

 

 


Az Uránusz

Szimbólumtartalma:

Sem tudományban, sem művészetben, de emberi kapcsolatokban sem ismeri a „tegnapit”, de a megfontolást sem, mert villámgyorsan meglátja az előbbre vivőt, a mást, ezért otthonos mindenben, ami „modern”, E mögött egy magasabb szellemiség, géniusz található, amely sokkal több, mint a tanultság. Az intuíciók, az inspirációk, az érzékfölötti világa ez, mintegy „felülről látás”, amely képessé teszi, hogy elhagyja a kitaposott utat, meglássa az evolúció irányát, még akkor is, ha az esetleg csak az ő szemében az. Ezért totálisan független, rebellisnek tűnő, találékony, előre néző, de látó is és miután ehhez rendkívüli fantáziagazdagság, prófétikus hajlam is járul, igen könnyedén lép át (transzcendál!) a valóság világából az eszmék birodalmába. Így már kézenfekvő a tömeg meg nem értése, ezért érthetetlen a magatartása, ezért „forradalmi”, vagy „excentrikus”. mindezek mellett nagyon barátságos, mindig szívesebben tartozik az emberekhez, mint egy emberhez. Az említett tulajdonságok messze esnek az emberi érzelemvilágtól és ha ezekhez hozzávesszük, hogy előre látja a következményeket, utálja húzni az időt, ezért rögtön cselekszik, akkor érthető a gyakori társtalansága is. Örökké az egészet látja, arra törekszik, a teljességet, nem azt ami egy embernek, hanem ami az emberiségnek hasznos és ezért nincs tekintettel az egyénre. A fejlődés céljainak megfelelően, szinte megszállottan cselekszik, ilyenkor zsarnok magával és mással szemben is. Váratlan kiszámíthatatlan események veszik körül, ha valamilyen eszme keríti hatalmába, akkor függetlensége, szabadsága érdekében a legmeglepőbb pálfordulásokra képes. A képletben kimagasló helyen álló esetében, gyakori a hét évenkénti, jelentős változás az életében.

 

Az Uránusz a jegyekben és a házakban

 

 


A Neptunusz

 

 

 


A Plútó

 

 

 


SZERKESZTÉS ALATT........................

 

<<< Főoldal   

 

 
Naptár
2018. Szeptember
HKSCPSV
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
<<   >>
 
Pontos idő
 
Jelenlegi bolygó állások
 
Napi horoszkóp
 
HOLDnaptár
 
Aszcendens kereső
 
Híres emberek horoszkópja
 
Kalkulárorok
 
Kedvenc oldalaim
 
Ezoterikus olvasmányok
 
Ezoterika oldalak
 
Relaxációs zenék
 
Hasznos oldalak
 
Élet Magazin a HUN tv-n
 
Főoldal
 


ANELIATH - varázslat és sárkányvér- Te ki leszel ebben a csavaroS Történetben? - SZEREPJÁTÉK    *****    ANELIATH - varázslat és sárkányvér- Te ki leszel ebben a csavaroS Történetben? - SZEREPJÁTÉK    *****    Gyere és csatlakozz a -Karstjäger- magyar airsoft csapatába!    *****    Szoba gyerekkel kiadó film meg tekinthetõ gportálon klikk ide!    *****    Simonyi ingatlan Debrecen Eladó luxus lakások, házak, telkek, üzletek, lakóparki ingatlanok. Simonyi ingatlan Debrecen    *****    Ajándékozz Horoszkópot! Lepd meg szeretteidet egy Személyre szóló asztrológiai elemzéssel és 1 éves elõrejelzéssel.    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie, ehhez adok én,sok segítséget. Fordulj hozzám bizalommal!    *****    Az asztrológia sok segítséget ad az élet minden területén, de képzett, tapasztalt asztrológus kell hozzá, keress meg!    *****    Születési horoszkóp,3 év elõrejelzés,párkapcsolati elemzés,konzultáció.Tájékoztatás az oldalon! látogass,meg!!!    *****    | WATTPAD | Egy neves gimnázium, egy gazdag, arrogáns srác és egy ösztöndíjas lány nem mindennapi szerelme | WATTPAD |    *****    Bérkalkulátor    *****    Infrashape Horizontal fitness stúdió Debrecen    *****    Infrashape Horizontal fitness stúdió Debrecen    *****    too young and innocent | an aegyo queen | twice | neo culture technology    *****    LÉGY A MAGAD ASZTROLÓGUSA! Regisztrálj oldalamra és én segítelek elsajátítani az asztrológia tudományát!    *****    Tanuld nálam az asztrológiát teljesen ingyen, vagy kérj részletes asztrológiai elemzést &#8222;BECSÜLET KASSZÁS&#8221; alapon!    *****    Új lovas szerepjáték! * Új lovas szerepjáték! * Lépj be a lovak csodálatos világába! Nevelj te is nálunk!    *****    Születési horoszkóp,3 év elõrejelzés,párkapcsolati elemzés ingyenes konzultáció,tájékoztatás az oldalon! kattints ide!!!    *****    Bûbájos Boszorkák - Charmed - Hírek - Extrák - Érdekességek - Charmed - Bûbájos boszorkák - Sok - sok infó - Charmed -    *****    Pénzkeresés az Interneten! Csak is kipróbáld, tesztelt módszerekkel, melyek tényleg fizetnek!